Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • HASTALAR İÇİN
 • İleri Tedavi
 • İleri Tedavi

  Dudak-damak yarıkları takımı uzmanları,  hastanın tanı, tedavi ve iyileşmesine farklı açılardan bakacak eğitimi almışlardır. Kraniyomaksillofasiyal Yarık Merkezi, birçok sağlık bakım uzmanı içerir; çünkü problemlere değişik açılardan yaklaşacak farklı özellikli uzmanlıklara gereksinim vardır.

  Dudak damak yarıklı bireylere, yaşamlarının ilerleyen zamanlarında farklı cerrahi-ortodonti-konuşma tedavileri gerekebilir. Farklı zamanlarda maksilla ve mandibulaya distraksiyon ve/veya cerrahiler uygulanması gerekebilir. Bu konuda çalışan uzmanlarımız da ortodonti ile iş birliği içerisinde her hafta toplantılar ve tedavi planları yapmaktadır.

  Doğumsal kafa şekli bozuklukları, Pierre Robin Sekansı (PRS), Treacher Collins Sendromu kraniyofasyal yarıklar ve hipertelorizim, Nörofibromatozis gibi diğer kraniyofasyal anomalilerin tedavisi de ayrı bir uzmanlık konusudur. Ekibimizde bu konuda da çalışan uzmanlarımız beyin cerrahi ile ortak toplantı ve cerrahiler gerçekleştirmektedir.

  Pierre Robin Sekansı (PRS)

  Çenede küçüklük, dilin geriye hava yoluna doğru konumlanması ve hava yolunun engellenmesiyle karekterize bir klinik tablodur. PRS’ye genellikle damak yarığı da eşlik etmektedir. Bu klinik tablo birçok sendrom içerisinde yer almaktadır.

  Bu hastalarda; solunum güçlüğüne ek olarak, yutma problemleri, düşük oral alım, 30 dakikadan uzun beslenme süresi, yorgunluk, öksürük, kusma, bronşial aspirasyon, gelişme ve büyümede duraklama/gecikme görülmektedir.

  Tedavide multidisipliner yaklaşım gerekmektedir ve tedavi havayolu değerlendirmesi ile başlar. Amaç güvenli bir hava yolunu sağlamaktır. Uygulanabilinecek tedaviler arasında; pron pozisyonu verme, oksijen terapisi, devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP), entübasyon, dil-dudak adezyonu, trakeostomi ve mandibula distraksiyon osteogenezi bulunmaktadır.

  Treacher Collins Sendromu

  Treacher Collins Sendromu (TCS), elmacık kemiği, alt ve üst çene de gelişim geriliği, göz çevresinde anomaliler, damak yarığı, işitme kayıpları ile karakterize doğuştan yüz ve kafa gelişim bozukluğudur. 

  Obstetrik ultrasonografi, sendromun karakteristik yüz özelliklerinden ötürü tanıda yardımcı olabilir. Prenatal tanı, ailenin bu konuda doğum öncesinde bilgilendirilmesine ve psikolojik olarak hazırlanmalarına yardımcı olacaktır.

  Bu sendrom ile doğan çocukların tedavisinde, birçok anomali olması ve kompleksliği nedeni ile multidisipliner takım çalışması gerekmektedir. Kraniofasial plastik cerraha ek olarak; oftalmolog, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, konuşma patoloğu, odyolog, ortodontist, genetik hastalıkları uzmanı, pediatristler takımda yer almalıdır. Bu hastaların çocukluktan başlayıp yetişkinliğe kadar birçok cerrahi müdahale geçirecekleri için hasta ve aile danışmanlığı kilit öneme sahiptir.

  Ortognatik cerrahi

  Sağlıklı bir ağız yapısı ve ısırma işlemi için alt ve üst çene kemiklerine yapılacak müdahaleler ile alt-üst çene kemiklerinin ilerletilmesi ve geriletilmesi ameliyatlarına ortognatik cerrahi denir.
  Bu cerrahi tedavi öncesinde ve sonrasında ortodonti bölümünün de desteği ile dişlerin pozisyonları ayrı ayrı şekillendirilerek tedavi tamamlanmaktadır.
  Yarık Dudak-Burun Deformitesi (CLN)
  Yarık dudak burnu deformitesi, yarık damak eşlik etsin ya da etmesin tüm yarık dudak formlarında mevcuttur. Burun deformitesinin derecesi, yarık dudağın şiddeti ile paralellik gösterir. Minimikroform yarık dudakta bile zamanla daha belirgin hale gelen burun anormalliği mevcuttur. Nazal deformite alveol ve yarık damak olduğunda daha kötüdür.

  Hastarın yüz gelişimi tamamlandıktan sonra (genellikle 18 yaş civarı) kleft rinoplastisi uygulanmaktadır. Uygulanan rinoplasti özellikli olmalı ve eşlik eden maksiller gerilik ve alveolar yarık dikkate alınmalıdır.

  LookUs & Online Makale