Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • HASTALAR İÇİN
 • Özel Uzmanlık Alanları
 • Özel Uzmanlık Alanları

  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları: Bir çok disiplinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayanlar Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlarıdır. Dudak- damak yarıklı bebekleri tanı alır almaz hemen anne karnında tespit edildiği andan itibaren henüz bebek anne karnında iken ailenin eğitimleri ile işe başlar. Doğum sonrası da bebeği hemen görerek nasıl bir yol çizeceği anlatılır. Tedaviye hangi disiplinlerin hangi aşamada karışacağına karar verir. Disiplinlerle temastan ve Konseyden sorumlu olan da Plastik Cerrahtır. Konseyin düzenlemiş olduğu tedavi algoritmalarına uygun olarak zamanı geldiğinde bebeklerin tüm ameliyatlarını gerçekleştiren kişi de Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanıdır.

  Dudak-damak yarıkları takımı uzmanları hastanın tanı, tedavi ve iyileşmesinde farklı açılardan bakacak eğitimi almıştır. Çünkü problemlere değişik açılardan yaklaşacak farklı özellikli  uzmanlıklara gereksinim vardir.

  Odyologlar: İşitme uzmanları işitmeyi değerlendirir  ve kulak-burun-boğaz uzmanları birlikte bu deformitelerle ilişkili işitme güçlükleri ve orta kulak hastalıklarını değerlendirirler. İşitme kaybı medikal olarak doğrulanamadığında; odyologlar, işitme testleri ve diğer yardımcı dinleme aletleriyle çocuğun ihtiyacı olan işitme programlarının planlanması için konsülte edilecek bir durumda olurlar.

  Konuşma patologları: Konuşma  ve dil uzmanları konuşma gelişimi açısından cerrahi, ortodontik ve terapötik müdahale için doğru zamanlamalar tespit etmekte yardımcı olurlar. Aynı zamanda çiğneme  ve beslenme uzmanlarına kraniofasial anomalilere sekonder beslenme sorunlarıyla ilgili aileleri bilgilendirmek için yardımcı olurlar.

  Diş hekimleri: Pediatrik diş hekimleri bir çok dudak-damak yarıklı hastada önemli dental anomalilerini ortaya çıkartır. Ameliyat öncesi ve sonrası tanı ve tedavi ihtiyaçlarını kontrol ederler.

  Ortodontistler: Ortodontistler  cerrahlar ve diğer uzmanlarla birlikte operasyon öncesi ve sonrası uygun diş ve çene yapısının sağlanması için koordinasyon sağlarlar.   Ekibimizin ortodontistleri her alanda bizimle mükemmel bir uyum içinde çalışmaktadır. Nasoalveolar kalıplama adı verilen bir teknik ile ortodontistler hastamızı ameliyata hazırlamaktadır. Bu işlem aynı zamanda hastanın ameliyata hazır hale gelene kadar ki dönemde yarıktan doğan mağduriyetini de minimale indirmektedir.  Ortodontistler aynı zamanda ameliyat sonrasındaki izlemde de önemli rol oynamaktadır.

  Prostodontistler: Cerrahi prosedürlerin anatomik  defekti düzeltemediği durumlarda gerekli prostetik aletleri ameliyat öncesi ve sonrası sağlamak amacıyla diş hekimleri  ve ortodontistlerle birlikte çalışırlar.
  Genetik uzmanları ve genetik danışmanlar: Genetik danışmanlar aile hikayesini alırlar. Klinik genetik uzmanları medikal hikayeyi tekrar değerlendirir, hastayı muayene eder ve tanıda yardımcı olur. Aynı zamanda ileride hastalığın  tekrarlama riski konusunda aileye  bilgi verirler.

  Hemşireler: Klinik hemşireleri pediatrik hemşire eğitmenleri   tarafından     eğitilmiştir. Her çocuğun büyüme ve gelişimini monitörize eder ve tedavinin her aşamasında hekimlere yardımcı olurlar. Hemşireler hastaların bireysel ihtiyaçlarının karşılanması yanında kliniğin hasta sirkülasyonunun düzenlenmesinde de gereklidir. Hemşireler aynı zamanda ameliyat öncesi dönemde  bakımın devamlılığı yanı sıra ameliyat sonrası takibi de sağlarlar.

  Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları: Cerrahlar infantlıktan ergenliğe kadar dudak-damak yarıklı hastaların kemik ve yumuşak doku deformitelerinin düzeltilmesinde uzmanlaşmışlardır. Bu prosedür anatomik fonksiyon ve görünümü optimize eder. Cerrahi prosedürler istenilen en iyi sonucu ve normal gelişimi elde etmek için büyüme ve gelişme çağında planlanırlar. Takımla birlikte  optimize fonksiyon kadar uygun yüz, damak ve gülüş görünümü ve konuşma-işitme için dikkatlice cerrahi plan konusunda çalışırlar.

  Kulak-burun-boğaz uzmanları: Dudak-damak yarıklı çocukların obstruktif hava  yolu problemleri, işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, allerjiye bağlı sinüs ve burun hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış KBB uzmanlarıdır. Dudak-damak yarığı takımının diğer elemanlarıyla hastaların uyku, işitme, konuşma ve çiğneme sorunlarıyla da ilgili olarak yakın çalışırlar.

  Pediatristler: Takımın pediatristleri tedavi programı boyunca hastaların sağlığını sağlamak ve konjenital anomalili bu çocukların özel ihtiyaçlarını belirlemek üzere eğitimlidirler.

  Psikiatristler: Psikiatristler hastanın davranışsal ve emosyonel fonksiyonlarını içeren  psikososyal uyum ve gelişimsel sürecini sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda  aileye gelişimsel ve davranışsal sorunlarla ilgili fikir üretirler.

  Sosyal Hizmet Uzmanları: Beklentilerden farklı bir durumla karşılaşıldığında ailelere ve hastalara rehberlik ve sosyal destek sağlarlar.

  Aile komitesi: Aile komitesi dudak-damak yarığı anomalisi olan çocukların aileleri arasında  bağlantı ve desteği sağlarlar. Komite, bu özel durumlu çocukların stresi hakkında direk bilgi sahibi olan ve onlara hediyeler veren, dudak-damak yarığı anomalisi olan cocukların ailelerinden oluşur. (Henüz bu komite işlevsellik kazanmamıştır, yakın bir gelecekte çok faydalı işler yapacağı düşünülmektedir).

  LookUs & Online Makale