Skip Navigation Links
  • ANA SAYFA
  • DERNEK
  • Misyon
  • Misyon

    Dudak-damak yarıkları ve Kraniyomaksillofasiyal cerrahi konusunda lider durumumuzu idame ettirmek ve daha da ileriye taşımaktır. Ayrıca ülkemizde Kraniyofasiyal anomaliler ve eşlik eden sorunların tedavi ve takip şemaları ile ilgili öncü girişimlerde bulunulması ve diğer üniversite ve eğitim kurumlarına eğitim verilmesi, bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel ve resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapılması ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet paylaşımının sağlanması; ileri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, seminerler düzenlenmesi, bilimsel yayınların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
    LookUs & Online Makale