Skip Navigation Links
 • ANA SAYFA
 • HASTALAR İÇİN
 • Ameliyat Öncesi Beslenme
 • Ameliyat Öncesi Beslenme

  Ameliyat öncesi dönemde dudak damak yarıklı bebeklerin merkezimizdeki standart bakımı 

  Klinik deneyimlerimize dayanarak; dudak damak yarıklı bebeklerin bakımı, beslenmelerinin yönetimi ve hemşirelik uygulamaları konularındaki standartlarımız aşağıda listelenmiştir.

  • Gebelik döneminde yarık dudak ve/veya damağı (DDY) tespit edildikten sonra, ailelerin profesyonel bir DDY ekibine sevk edilmesi standart olmalıdır.
  • Deneyimli bir DDY ekibi, doğum öncesi tanı ile başlayan bu zorlu süreçte her zaman ailelerin yanında olmalıdır. Aileye sadece ameliyat döneminde destek vermek yerine, bebeğin beslenme becerilerinin ilk değerlendirmesi ve ebeveyn eğitimi konularında da DDY ekibi önemli rol oynar.
  • Emzirme tüm yarık tiplerinde büyük önem taşır. İzole yarık dudaklı bebeklerin emzirmede daha yüksek başarı oranlarına sahip olduğu iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, yarık damaklı bebeklerin anneleri anne-bebek bağını güçlendirmek ve bebeğin psikososyal gelişimini desteklemek için emzirme için teşvik edilir. Emzirmede zorluk çeken anneler, bebeklerini beslemeleri için sütlerini depolamaları konusunda bilgilendirilirler.
  • DDY’li bebeklerde fizyolojik oral beslenme sürdürülmelidir. Pierre-Robin sekansı, yutma fonksiyon bozukluğu, hipotoni, şiddetli sendromik ek hastalıklar gibi durumlar olmadıkça, klinik semptomları ağırlaştırdığı bilinen orogastrik/nazogastrik tüp takılması, bu bebeklerin beslenmesinde hayati olan emme-yutmak refleksini korumak amacıyla önerilmez. Bir orogastrik veya nazogastrik tüpün takılması, yalnızca bebeğin doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde hipoglisemisi varsa endikedir, ki bu DDY’li olmayan yenidoğanlara uygulanan tedaviye benzer bir uygulamadır.
  • Eşlik eden ek hastalıklar olmadığı sürece DDY’li bebeklerin yoğun bakımda kalması gerekli değildir.
  • Ticari olarak temin edilebilen özel biberonlarla ve kaşıkla besleme, DDY’li bebeklerin beslenmesinde önerilir. Enjektör ile besleme ebeveynler tarafından kontrol edilmesi zor olduğu için ilk basamaklarda önerilmez.
  • DDY’li bebeklerin beslenmesini kolaylaştırmak ve iyileştirmek için obturatörlerin kullanılmasını önermiyoruz. Bu tip materyallerin klinik pratiğimizdeki tek uygulaması, çok çıkık premaksillası olan bazı seçilmiş bilateral yarık dudak hastalarına önerdiğimiz nazoalveolar molding tedavisidir.
  • Ebeveynleri, DDY’li bebeklerin emme etkinliğini güçlendirmek ve mandibular gelişmelerini stimüle etmek için emzik kullanmaya teşvik ediyoruz.
  LookUs & Online Makale