olağan genel kurul çağrısı

 

KARAR TARİHİ : 09 Ağustos 2021

KARAR NO :2021/2

Dernek yönetim kurulumuz, Dernek Başkanı Dr. F. Figen Özgür’ün başkanlığında toplanarak; Derneğin olağan genel kurul toplantısının 31 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 11.00 da Hacettepe Erişkin Hastanesi, Plastik Cerrahi-41 Dersanesi/ Sıhhiye/Altındağ/Ankara adresindeaşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 24/Eylül/2021 tarihinde yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, yapılacak genel kurul toplantısı için Dernek Başkanınca genel kurul üyelerinin en az 15 gün önceden (elektronik posta, internet sitesi duyurusu, whatsapp grupları yoluyla çağrı yapılarak) toplantıya çağırılmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama,

2) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

4) Yönetim kurulu başkanının konuşması,

5) Faaliyet ve denetim raporunun okunması,

6) Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü

7) Dernek Organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

8) Dilek ve temenniler,

9) Kapanış

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Fatma Figen Özgür

BAŞKAN

Servet Doğan

Bşk. Yard. (Eş Başkan)

Müge Aksu

Sekreter

Ayşe Tuba Altuğ

Sayman

Yağmur Aydın

Üye

Zekeriya Tosun

Üye

Maviş Emel Kulak Kayıkçı

Üye

LookUs & Online Makale