DUDAK DAMAK YARIKLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

Değerli Üyeler,

Dudak Damak Yarıkları Derneğinin Olağan Genel Kurul  Toplantısı,  ilk tarih olan 15 kasım 2018 de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.  

23 Kasım 2018 Cuma Günü saat 11:00'de  çoğunluğa bakılmaksızın Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Kampüsü, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bölüm 41 Dersanesi’nde  Dudak Damak Yarıkları Derneği Olağan Genel Kurulu yapılacaktır.

Dudak Damak Yarıkları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi aşağıdaki şekildedir.

1.     Açılış ve Konuşmalar

2.     Divan Başkanı ve üyelerinin seçilmesi

3.     Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının sunulması

4.     Denetleme Kurulu raporunun sunulması

5.     Yönetim kurulunun ve Denetleme Kurulu’nun ibrası

6.    Yönetim Kurulu,  Denetleme Kurulu ve Etik Kurul’un seçilmesi

7.    Tüzük Değişikliği hakkında görüşme

8.     Dilekler ve Kapanış

           

Gereğini bilgilerinize arz ederiz          

 

Saygılarımızla

 

Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu

LookUs & Online Makale