olağan genel kurul çağrısı(çoğunluk aranmaksızın)

Derneğin olağan genel kurul toplantısı 31 Ağustos 2021 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. İkinci toplantı tarihimiz olan 24 Eylül 2021 günü, saat: 11.00 da Hacettepe Erişkin Hastanesi, Plastik Cerrahi-41 Dersanesi/ Sıhhiye/Altındağ/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre ve çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.

GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama,

2) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

4) Yönetim kurulu başkanının konuşması,

5) Faaliyet ve denetim raporunun okunması,

6) Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü

7) Dernek Organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

8) Dilek ve temenniler,

9) Kapanış

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Fatma Figen Özgür

BAŞKAN

 

Servet Doğan

Bşk. Yard. (Eş Başkan)

 

Müge Aksu

Sekreter

 

Ayşe Tuba Altuğ

Sayman

 

Yağmur Aydın

Üye

 

Zekeriya Tosun

Üye

 

Maviş Emel Kulak Kayıkçı

Üye

LookUs & Online Makale